Skip to main content

Dm bzwbk forex opinie


Dom Maklerski BZ WBK S. A. Kady pakztkujcy inwestor powinien pozna reguy panujce na rynku kapitaowym, uma tomada pamita o ryzykach zwizanych z inwestowaniem. Tylko wiadome inwestycje daj szans na osignicie sukcesu. W Domu Maklerskim BZ WBK é um jogo de tym wiemy, dlatego tak ogromn wag przywizujemy do wszelkich dziaa edukacyjnych oraz wsparcia analitycznego. Zachcamy do lektury naszych opracowa i material, a aktywnego udziau w szkoleniach. Ocasião de rachunek inwestycyjny Zanim zaczniesz inwestycje Wybierz dla siebie Gdy potrzebujesz wsparcia Gdy zaczynasz inwestycje Dowiedz si wicej: Kady dzie niesie z sob natok informacji i wiele moliwoci inwestycyjnych. Aktywny trader musi atwo odnale si w takich okolicznociach, um o sukcesie jego inwestycji czsto decyduje wiele rnych czynnikw. Jednym z nich jest dobry corretor sprawdzony, niezawodny i z kompleksow ofert. W Domu Maklerskim BZ WBK Os utilizadores registados podem escolher os seguintes lugares onde você pode usar o formulário de correio electrónico do que se abrem. Aktywny trader musi szybko i pewnie podj trafn decyzj Owrz rachunek inwestycyjny Wybierz dla siebie Inwestuj wygodnie i aktywnie Trzymaj rk na pulse Dowiedz si wicej: Oszczdnoci to cenne aktywa. Mog zapewni bezpieczestwo, zagwarantowa wolno wyborw oraz stworzy ciekawe moliwoci. Ale troska o oszczdnoci nie jest atwym zadaniem. Ich pomnaanie oraz ochrona, wymaga, przemylanych, dziaa, oraz, starannego, planowania. Skuteczne wspieranie inwestycji, wieloletnie dowiadczenie oraz profesjonalizm para gwne atrybuty, ktre w ramach usugi. Przykadamy najwiksz wag fazer Poznania indywidualnych preferencji oraz oczekiwa naszych klientw, aby Dziki wsplnemu zaangaowaniu, ich oszczdnoci pracoway w sposb jak najbardziej efektywny i zgodny celami wyznaczonymi z. Wszystkie usugi doradcze Optymalne rozwizania Usugi doradcze W co zainwestowa Jak dziaamy Dowiedz si wicej: Nenhum usuário adicionado a esta lista. Sprawd jakimi instrumentami finansowymi moesz z nami handlowa Caa oferta giedowa Rachunki Kredyt brokerski Chcc sprosta oczekiwaniom wielu inwestorw wprowadzamy wysokiej jakoci usug, dajc klientom doskonae warunki transakcyjne. Nowoczesna i zaawansowana tecnologia para odpowied na rosnce wymagania inwestorw na rynku Forex. Oferta OFERTA Zapoznaj si z wydarzeniami aktualnymi w Domu Maklerskiego BZ WBK w zakresie kontraktw CFD w tym rolowaniami biecymi z, kalendarzem makroekonomicznym, kalendarzem rolowa Aktualnoci Aktualnoci Rozpocznij inwestowanie na kontraktach CFD. Dopenij formalnoci i korzystaj z usug maklerskich w zakresie rynkw OTC. JULHO DE JULHO DE JANEIRO DM BZ WBK - aktywuj usug w Insoorze Online, jelen jie jie jeszcze - otwrz rachunek inwestycyjny, podpisz Umow Maklersk, wypenij ankiet e rozszerz Umw o rynek OTC, lub zadzwo nas nas infolini. Jak zacz JAK ZACZ MetaTrader 4. Uma vez que o computador foi transformado em uma máquina fotográfica, o computador pode ser usado como um computador portátil ou um computador portátil. Platforma PLATFORMA Dla inwestorw zainteresowanych rynkiem Forex, analidade DM BZ WBK codziennie przygotowuj raporty opisujce sytuacj techniczn na gwnych parach walutowych i zawierajce komentarz do istotnych wydarze wpywajcych na te rynki. Analizy FX ANALIZY FX Szkolenia internetowe s najlepszym uzupenieniem szkole stacjonarnych. Dostpne s dla kadeza klienta DM BZ WBK, um udzia w nich jest prosty i wygodny. Edukacja i Szkolenia Edukacja I SZKOLENIA Przed podjciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien zapozna si z informacj na temat ryzyka zwizanego z inwestowaniem w instrumenty pochodne rynku OTC oraz z Treci regulacji dotyczcych usug maklerskich w zakresie instrumentw OTC. Ryzyko inwestycyjne Regulação de pragas RYZYKO INWESTYCYJNE I REGULACJE PRAWNE Informação adicional sobre esta empresa Dom Maklerski informações e serviços relacionados com a indústria de finanças oraz korzystanie z usug maklerskich zwizane jest z ryzykiem. Poziom tego ryzyka jest zrnicowany i zaley od rodzaju instrumento finansowego, ktry jest przedmiotem inwestycji oraz rodzaju wiadczonej usugi maklerskiej. Inwestowanie rodkw w instrumenty finansowe wie si z ryzykiem utraty czci lub caoci zainwestowanych rodkw, um nawet koniecznoci poniesienia dodatkowych kosztw. Um instrumento de medição de instrumento, um instrumento de medição, um instrumento de medição, um instrumento de medição, um instrumento de medição, um instrumento de medição, um instrumento de medição e um instrumento de medição. Mona do nich zaliczy m. in. Zmieniajce si warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Informacje na temat poszczeglnych instrumentw finansowych i usug oraz zwizanych z nimi ryzyk znajduj si w dokumencie Informacje wstpne w sekcji Informação do instrumentach finansowych i ryzyku, Podstawowe zasady ochrony aktyww oraz Zabezpieczenie instrumentw finansowych i funduszy KLIENTA, informacje na temat ryzyka zwizanego z inwestowaniem w pochodne instrumenty Rynku OTC znajduj si na dmbzwbk. pl/items/forex. dmbzwbk. pl/pdf/dminforyzyka. pdf. Inwestujc w instrumenty finansowe notowane w ZAGRANICZNYCH miejscach wykonania, Klient powinien uwzgldnia dodatkowe ryzyka opisane w zamieszczonej powyej informacji powiconej inwestycjom w ZAGRANICZNYCH miejscach wykonania. UWAGA Palavras-chave: Przed, podzciem, decayzji, inwestycyjnej, Klient, powinien, dokadnie, zapozna, si, informacjami, na, tema, poszczeglnych, instrumentw, finansowych, usug, oraz, ryzyk, z, nimi, zwizanych. 2017 Banco Zachodni WBK Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrbnion organizacional jniejednost Banku Zachodniego WBK S. A. z siedzib we Wrocawiu, ul. Rynek 11/9, 50-950 Wrocaw, zarejestrowanego w Sdzie Rejonowym dla Wrocawia - Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930.041.341, NIP 896 000 56 73, Kapita zakadowy i wpacony 992.345.340 z. Zesp Contact Center od godziny 7:00 fazer o godziny 23.00 w dni robocze: skadanie, anulowanie, modyfikowanie zlece, skadanie dyspozycji, zapisy 9:00 - 17:00 w dni robocze - opcja 4: informacje o usugach internet Invisual online, Inwestor mobile Informacje Rynkowe tel 48 61 856 44 45 Enviar e-mail para um amigo 7:00 do godziny 23.00 w dni robocze: O seu endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar: DOM MAKLERSKI BZ WBK pl. Andersa 5 61-894 Pozna Otwrz Rachunek - od INWESTYCJI dziel Ci ju tylko trzy kroki Inwestuj z prowizj 0,29 przez internet w akcje na GPW korzystajc z rachunku TopTrader Bez wychodzenia z domu otwrz Rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK Wszystko zrobisz zdalnie Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK Bez wychodzenia z domu otwrz Rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK Wszystko zrobisz zdalnie19 CZE 2017, 20:05 Jest nam niezmiernie mio, eu moemy doczy fazer rynku Forex w Polsce. Dugo przymierzalimy si do uruchomienia tej usugi i po rozwaeniu wszystkich moliwych wariantw, zdecydowalimy si wdroy modelo ECN oraz sprawdzon plataforma MT4, jako narzdzie transakcyjne. Jest para o rozwizanie, o nome de umoliwi nam wiadczenie wysokiej jakoci usug na rynku walutowym. Postawilimy na przejrzysto naszych usug. Modelo ECN. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Z naszego punktu widzenia najistotniejsz kwesti jest przekazanie czystych warunkw rynkowych, tak por klienci mogli koncentrowa si jedynie na rynku i realizowaniu swoich strategii inwestycyjnych. W naszej usudze moliwy jest handel na 47 parach walutowych: forex. dmbzwbk. pl/items/forex. dm. Ikacja. pdf Rynek walutowy jest dla nas priorytetem. Rozwaamy rwnie wprowadzenie kontraktw CFD w najbliszej przyszoci. Chcielibymy w tym miejscu zapewni Pastwa, eu rozwaalimy wszelkie moliwe formy dostpu fazer midzybankowego rynku walutowego, gdzie zawarta jest najaktualniejsza oferta na pary walutowe. Jedyn tak forma dostpu jest maching, um wic transakcja czona midzy klientem detalicznym, Domem Maklerskim, um zbiorem dostawcw pynnoci. Wrd nich s takie banki jak Banco de Deutsche, UBS, fx, Morgan Stanley oraz wielu innych. Struktura takiej transakcji wyglda tak, i najlepsze oferty kupna i sprzeday nieustannie przekazywane s aplikacji klienckich. Na podstawie zapytania klienta Dom Maklerski dokonuje transakcji na walutowym rynku midzybankowym i jednoczenie dokonuje transakcji z klientem. Operacje te odbywaj se automatycznie i realizuj si we frakcjach sekundy. Dom Maklerski pode ser usado como um fornecedor de serviços de internet e um serviço de internet. Nie istniej inne formy dostpu do dostawcw pynnoci, ktrych udzia w obrotach na rynku walutowym wynosi ponad 95. Zapewniamy Pastwu dostp fazer bankw, ktrych kwotowania wyznaczaj aktualne trendy rynkowe. Dom Maklerski BZWBK pobiera prowizj od obrotu w wysokoci 0,0045 wartoci transakcji. (Por ordem de popularidade) wynosz 0,009 i pobiera si j w momencie zawarcia transakcji (charakterystyka platformy MT4). Szczegowa Taryfa: dmbzwbk. pl/items/dmbzwbk. pl/pdf. Taryfa. pdf Naszym partnerem tecnologicznym jest firma Integral. Obecnie jedna z dwch najbardziej znanych na rynku, specjalizujca e w czczeniu handlu detalicznego ze wiatem profesjonalnym. Meta Trader 4 w tym ujciu, nie oznacza wcale, i nie tworzymy rynku ECN. Naszym modelu banki nie handluj ze so, co niejednokrotnie jest zalet dla klientw, gdy moe wystpi tzw. Ujemny spread. Sytuacja ta zdarza se, kiedy jeden z bankw dokonuje duej transakcji na parze walutowej czyli kupuje por walutow powyej ceny jej sprzeday (lub na odwrt). W danej chwili inwestor detaliczny mona dokona transakcji na bardzo korzystnych warunkach. Jednym z waniejszych elementw czcych MT4 tecnologia z ECN jest tzw. A maioria dos programas de computação gráfica e de programação. Integral cigle inwestuje i aktualizuje swoje rozwizania, um jego serwery zlokalizowane s w dados centrach, tych samych, w ktrych zlokalizowane s serwery dostawcw pynnoci. Nasz partner jest dobrze rozpoznawalny wrd globalnych bankw, uma tomada odpowiedzialny jest za agregado pynnoci, przez co mamy pewno, i rozwizania tej firmy s zawsze na czasie. Transakcje z bankami realizowane s w módulo de execução do mercado / parcial cobrir oz oznacza, eu ostateczn cen jest cena wypadkowa waona wolumenem, jeju jej realizacja przyypadnie na wicej ni jeden poziom cenowy. Na wikszoci par walutowych na pierwszym poziomie cenowym istnieje wystarczajca pynno, por pokry wikszo transakcji. Nie pokazujemy gbokoci rynku z powodw bezpieczestwa. Przyjlimy rozwizanie od firmy MetaQuotes w jej oryginalnej formie. Gboko rynku mona wprowadzi przez dodatkowe aplikacje trwaj badania nad bezpieczestwem takich rozwiza. Pragniemy rwnie ogosi, eu codifiei od poniedziaku do pitku okoo godziny 9 i 15 wychodzi komentarz rynkowy zawierajcy krtki opis dotyczcy sytuacji ekonomicznej oraz analiz techniczn wybranych par walutowych. Informacje sporzdzane s przez analityka DM BZWBK majcego wieloletnie dowiadczenie na rynku. W nietypowych sytuacjach pojawia e bdzie u nas dodatkowy komentarz alerta rynkowy. Ktry pomoe w interpretativo danych oraz potencjalnego wpywu na rynek walutowy. Forex. dmbzwbk. pl/analizy-fx/wspa. Yczne. html Narzdziem niezbdnym dla inwestora rynku Forex jest kalendarz ekonomiczny. W DM BZWBK publikujemy kalendarz tygodniowy. Kolorem zielonym oznaczylimy tematy, ktre bd komentowane: forex. dmbzwbk. pl/analizy-fx/kale. Arium. html Odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczce naszej usugi zawarte s na stronie: forex. dmbzwbk. pl/jak-zaczac/jak-zaczac. html DOM MAKLERSKI BZ WBK S. A. pl. Wolnoci 15 60-967 Pozna Infolinia: 801 36 46 46 lub 48 61 856 44 44 Dostp 24h / dn od niedzieli 23:00 fazer pitku 23:00 forex. dmbzwbk. pl Nasza usuga powstaa w odpowiedzi na wyrane potrzeby inwestorw oraz niedoskonaoci dostpu fazer Rynku walutowego w Polsce. Bdziemy cigle pracowa nad dostarczaniem Pastwu najwyszej jakoci usugi, przez co wanym elementem bd Pastwa uwagi i sugestie. // 27.10.2017 Dodano ankiet z ocenami uytkownikw dotyczcych tego brokera. // Admin Ostatnio zmieniony 20 de fevereiro de 2017, 20:07 przez InvestoronlineFX. cznie zmieniany 1 raz Zesp Forex Dom Maklerski BZ WBK CZE 20, 2017, 6:17 Wyglda to na tyle ciekawie, e ju zoyem U foi wniosek, ale zrobiem para ciemno w troch, nie znajdujc paru wanych informacji: 1) Jaka jest minimalna wpata przy otwieraniu rachunku 2) Czy mona jednoczesne otworzy, przeciwstawne transakcje (HED) 3) Czy mona otworzy wicej ni jeden Rachunek (a ma znaczenie, jeli odpowied na pytanie 2 brzmiaaby quotniequot) 4) W Jakich walutach mona otworzy Rachunek 5) Jak dugo mona korzysta Z wersji demo 20 de fevereiro de 2017, 07:44 InvestoronlineFX Widz, ew kocu udao si zamieci post, para dobrze, bo od razu pytanie Mãe InvestironlineFX pisze: Nie pokazujemy gbokoci rynku z powodw bezpieczestwa. Mona para expandir Na czym polega ryzyko pokazywania swoim klientom MD fazer ktrego rzekomo maj mie dostp Dodano po 49 sekundach: InvestoronlineFX pisze: Rozwaamy rwnie wprowadzenie kontraktw CFD w najbliszej przyszoci. A para ser executado com o modelo, o modelo é um przyjlicie przyjlicie przy walutach. Obrigado pela sua atenção FOREX FOREX CLUB - Rabaty u brokerw STP ECN MTF. - Vipro Mercados (-10) - XTB (Negocjuj CASHBACK) - InterTrader (-10) - Dukascopy (-20) - LMAX (negocjuj stawk) - FxPro Zapraszamy do kontaktu Wyhaczyl najistotniejsze niescislosci - tez chetnie uslysze wyjasnienia. Po sciagnieciu dema następujące wnioski: Świetne Spready - na realu jestescie w Stanie dac to samo Swapy na parach niezlotowkowych tragiczne - Dlaczego Kiedy verdadeira rusza Polecam uzywac nie tutaj lenta: XTB, DMA, lewar, hmm moze akcje. - grozi za to ostrzezenie. Nie pytajcie za co, pkt w regulaminie sie zawsze znajdzie, um mod ma zawsze racje CZE 20, 2017, 13:32 pisze nufnuf: Wyglda to na ciekawie tyle, e ju zoyem U foi wniosek, ale zrobiem para ciemno w troch, nie paru znajdujc wanych informacji: 1) Jaka jest minimalna wpata przy otwieraniu rachunku 2) Czy mona jednoczesne otworzy, przeciwstawne transakcje (HED) 3) Czy mona otworzy wicej ni jeden Rachunek (a ma znaczenie, jeli odpowied na pytanie 2 brzmiaaby quotniequot) 4) W Jakich Walutach mona otworzy rachunek 5) Jak dugo mona korzysta z wersji demo Opowiedzi na pytania: ad1) Otwarcie rachunku Maklerskiego - darmowe. Otwarcie rachunku Forexowego - darmowe. Minimalne zasilenie rahunku Forex - 400pln ad2) Mona posiada otwarte pozycje zahedowane. Ad4) Obecnie prowadzimy rachunki w PLN, w dalszej przyszoci bd para USD i EUR ad5) Demo ma wano 30 dni od uruchomienia. W kadej chwili mona odnowi takie konto. Dodano po 35 minutach: raposo pisze: InvestoronlineFX Widz, e w kocu udao si zamieci post, para dobrze, bo od razu mam pytanie :) InverteronlineFX pisze: Nie pokazujemy gbokoci rynku z powodw bezpieczestwa. Mona para expandir Na czym polega ryzyko pokazywania swoim klientom MD fazer ktrego rzekomo maj mie dostp Dodano po 49 sekundach: InvestoronlineFX pisze: Rozwaamy rwnie wprowadzenie kontraktw CFD w najbliszej przyszoci. A para ser executado com o modelo, o modelo é um przyjlicie przyjlicie przy walutach. Wdroylimy rozwizanie z firmy Metaquotes. Jak wszyscy wiemy geboko rynku jest kwesti dodatkowych aplikacji pochodzcych od empresa trzecich. Nasce pode usar a DM BZWBK jest bardzo restrykcyjne, w zwizku z czym na dzi nie mamy potwierdzonych informacji, jak dodatkowa aplikacja wpywa na dziaanie programu waciwego i jaki ma kod rdowy. Oczywicie wiemy, e na pierwszy rzut oka wszystko powinno por ok, ale musimy dba o bezpieczestwo. Rozwaamy para rozwizanie i wdroymy je, jak tylko bdzie ono w naszej ocenie waciwe. Jeli chodzi o kontrakty CFD para rozwaamy poszerzenie naszej oferty dla klientw chccych mie moliwo handlu na rynku towarw czy indeksw. Rozwaamy rne warianty i na pewno poinformujemy o szczegach inwestorw po wybraniu waciwego modelu wsppracy. Dodam tylko, eu acho que o powoli projekty podobne do rozwiza ECNowych. Zesp Forex Dom Maklerski BZ WBKForex. dmbzwbk. pl Dados Contáveis ​​Brief Dmbzwbk. pl é acompanhado por nós desde abril de 2017. Sobre o tempo foi classificado tão altamente quanto 292 799 no mundo, quando a maioria de seu tráfego vier de Poland, Onde alcançou tão alto quanto 6 115 posição. Forex. dmbzwbk. pl recebe menos de 1 de seu tráfego total. Ele foi hospedado por ATM S. A. ATM S. A. e outros. Enquanto NASK era seu primeiro registrador, agora ele é movido para. Forex. dmbzwbk tem um pagerank alto do Google e resultados ruins em termos de índice de citação tópica Yandex. Descobrimos que Forex. dmbzwbk. pl é mal socializado em relação a qualquer rede social. De acordo com a MyWot, o Siteadvisor e a análise de navegação segura do Google, o Forex. dmbzwbk. pl é um domínio totalmente fidedigno sem comentários de visitantes. Worldwide Audience Dmbzwbk. pl obtém 91.3 do seu tráfego proveniente da Polónia, onde ocupa o posto 10335. Análise do Tráfego Parece que o número de visitantes e de pageviewscoem este site é demasiado baixo para ser visualizado, desculpe. Subdomínios Tráfego Ações Forex. dmbzwbk. pl não tem subdomínios com tráfego considerável. SEO Stats Forex. dmbzwbk. pl tem o Google PR 5. Homepage Início Backlinks do tráfego de pesquisa Domínio Registro de Dados Forex. dmbzwbk. pl domínio é de propriedade da Organização e seu registro expira em 7 meses. Proprietário desde 19 de abril de 2017 Expirado em 13 de julho de 2017 Criado em 07 de agosto de 2017 Alterado em 15 de janeiro de 2017 Engajamento Social Forex. dmbzwbk. pl tem 0 de seu total de tráfego proveniente de redes sociais (nos últimos 3 meses) eo mais O envolvimento ativo é detectado no Facebook (11 ações)

Comments

Popular posts from this blog

Commissioni fineco forex

Cosa sono CFD CFD egrave lrsquoacronimo dallrsquoinglese Contrato de Diferença, ovvero Contratto per Differenza. Un CFD egrave un tipo di contratto in strumenti derivati ​​in base al quadruple vienen scambiata la differenza di valore di un certo titulo o sottostante, maturata tra el momento de apertura e la chiusura di un contratto. La Banca pertanto, si se trata de um restaurante ou de um restaurante ou de um restaurante, o cliente tem a oportunidade de fazer o seu pequeno-almoço na hora do almoço. Ersquo uno strumento derivado negociado OTC, tra la Banca e il cliente. No âmbito do processo de regulamentação financeira, o CFD deve ser objecto de um acordo de cooperação no âmbito do qual a convenção deve ser adoptada em conformidade com o disposto no no 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE) no. I CFD sono strumenti derivati ​​negoziati fuori mercato (mercato OTC) Adicionar à lista de desejos Adicionar à lista de desejos Adicionar à lista de desejos Adicionar à lista de desejos Adicionar…

Opções binárias robô de 60 segundos

Alcance resultados incríveis com este robô opção binária Escolha a prova de 30 dias e ganhar dinheiro suficiente para pagar o robô NÃO.
Ferramentas avançadas para opções binárias estratégias de negociação: robôs binários, sinais de negociação, sistemas de negociação binária e software e corretores 60 segundos Bot Binário.
Novo 60 Opções Binárias Segunda Estratégia de Negociação Parar de Comprar Opções Binárias Robôs Imediatamente Não Mais
O binário Turbo de Jeff Anderson 60 segundo indicador binário das opções está disponível para livre seu nome e email e carrega para baixo o robô de troca binário de 60 segundos.
1. 2017. - A principal percepção, quando ites para 60 opções de opções binárias segundos, é que quanto mais curto o período, Make Profit com binário opção robô
Obter uma compreensão real do que 60 segundo opções binárias são e tentar aprender maneiras Desde a sua introdução, no entanto, a opção de 60 segundos tem sido amplamente Opções Universidade altamente rmend este premiado ro…

Online oil trading training

Introdução O que é Online Trading Negociação on-line é basicamente o ato de comprar e vender produtos financeiros através de uma plataforma de negociação on-line. Estas plataformas são normalmente fornecidos por corretores baseados na Internet e estão disponíveis para todas as pessoas que desejam tentar ganhar dinheiro com o mercado. A maioria dos corretores, como iFOREX fornecer uma variedade de produtos financeiros, incluindo ações, commodities e Forex. Enquanto a negociação de ações como o Google ou compra e venda de commodities como ouro ou prata pode ser bastante familiar, Forex trading ganhou popularidade extrema ao longo dos últimos dois anos devido a algumas de suas principais vantagens. O que é Forex Para fazer isso simples, imagine que você está se preparando para uma viagem a Nova York e você troca 500 Euros em Dólares. Uma semana mais tarde, sua viagem é infelizmente cancelada e você decide mudar seus dólares de volta em euros. Surpreendentemente, você acaba com 505 Euros:…